Skip links

Kielitaidon kehitys ja taidon arviointi

Tässä osassa luomme yleiskuvaa kielitaidosta ja siitä, miten se kehittyy. Kielitaidon eri osa-alueisiin pureudutaan myös syvemmin tarkastelemalla, millaisista osataidoista suullinen vuorovaikutus, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen koostuvat, ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea eri aineiden opetuksessa. Entä miten monikielisyys liittyy oppimiseen, oppijan identiteettiin ja osallisuuteen?