Skip links

Osallistumis- ja vuorovaikutustaidot

Miten päästä kiinni oppijan kielitaitoon ja tukea sen kehittymistä?

Näillä videoilla kuvataan osallistumisen ja vuorovaikutustaitojen sekä puheen ymmärtämisen taitojen arviointia.

Miten tuet osallistumis- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä?

Selvitä oppijoiden aiempi tieto ja ajattelu opittavasta aiheesta erilaisin aktiviteetein, esim.

 • Tiedon tulkinta teemaan liittyvistä kuvista tai (ilman ääntä näytetystä) videosta: yksilötehtävänä tai niin, että pienryhmällä on 3 min aikaa ideoida omat ymmärryksensä kuvista/videosta
 • Aiheeseen liittyvät O/V-väittämät ja niistä keskustelu
 • Aiheeseen liittyvien, irrallaan esitettyjen oppikirjatekstin otsikoiden tulkinta pienryhmissä: mitä sisältöjä otsikon alle voisi kuulua?
  Nopea kirjoitustehtävä: kirjoita 3-5 minuuttia tajunnanvirtatekstiä siitä, mitä jostakin aiheesta tai sanasta tulee mieleen

Seuraa oppimista

 • Miten oppijan osallistumisen tavat kehittyvät?
  • Tuetusta osallistumisesta yhä itsenäisempään
 • Miten tilanteiden ja aihepiirien kirjo kasvaa?
  • Koko luokan tilanteet, pienryhmät, välituntitoiminta
  • Konkreeteista ja tutuista tilanteista ja aiheista abstrakteihin ja uusiin
 • Miten oppijan tuotos lähtee laajenemaan ja edelleen tarkentumaan?
  Esim. yksittäiset sanat → pidemmät ilmaukset → tarkemmat ilmaukset

  • Väsynyt → tyttö väsynyt → tyttöä väsyttää
  • Kipeä → minuun sattuu; pää on kipeä
  • Ikävä perhe → mua ikävä kun ei näen perhe → mulla on ikävä perhettä

Anna työkaluja osallistumiseen

 • Fraasinalkuja ryhmäkeskusteluihin, esim.
  • Mitä te ajattelette… x:stä?
  • Minun mielestä…
  • Minusta taas tuntuu, että…
  • Pitäisikö meidän jutella + x:stä?
 • Keinoja ilmaista, ettei ymmärrä
  • Nyt en ymmärtänyt, sano uudelleen.
  • Mitä X tarkoittaa?
 • Keinoja kompensoida kielitaidon puutteita
  • Kiertoilmaisut, eleet, ilmeet, piirtäminen, kuvailu, muiden kielten käyttö
  • Harjoitelkaa niiden käyttöä yhdessä: millä eri tavoilla sama asia voidaan ilmaista
  • Huomioi, kun oppija hyödyntää jotain keinoa itsenäisesti
 • Keinoja ilmaista tarpeita ja tunteita
  • Luo turvallinen vuorovaikutustilanne
  • Auta kysymyksin ja sanoittamalla oppijaa ilmaisemaan tunteitaan ja kokemuksiaan
  • Käytä kuvia, musiikkia ja fraaseja tukemaan ilmaisua
  • Anna lupa kaikenlaisille tunteille
 • Rohkaise kokeilemaan ja opeta olemaan epämukavuusalueella.
  • Älä osoittele virheitä.
  • Pilko haasteita pienemmiksi ja hallittavammiksi
 • Syy – seuraus-suhteiden selittäminen
  • Anna kielellisiä malleja ja esimerkkejä konkreettisista ja abstrakteista syy – seuraus-suhteista ja ohjaa oppilasta keksimään omia esimerkkejä:
   esim. x, koska y; x, josta seurasi y; x, minkä vuoksi y
 • Tee näkyväksi koko ryhmälle, millainen toiminta ja käytös tukee kaikkien oppimista. Kiitä kuuntelemisesta, toisen tukemisesta, arvostavasta asenteesta, taidosta kysyä ja ottaa huomioon toisen näkökulmat aiheeseen. Arvioi yhtä lailla ryhmän työskentelyä kuin lopputuloksia.
silma4