Skip links

Kielitietoinen pedagoginen polku: teemana yhteiskuntaoppi + matematiikka

Lataa tästä opettajan materiaali (pdf)
Lataa tästä oppilaan materiaali (doc)
Lataa tästä oppikirjateksti (pdf)

<< ARKIKÄSITYKSET >>

AKTIVOI AJATUKSESI

TEKSTILAJI
KIELENKÄYTÖN FUNKTIO
KIELENKÄYTÖN TAPA
TYÖTAPA
1. Mihin sinä käytät rahaa?taulukko, graafi → keskustelupohdi, tunnista, kuvaile, tulkitse, sovella → vertaile määritteleyksin ajattelu, lukeminen, kirjoittaminen → suullinen vuorovaikutusyksin → koko luokka
2. Kertaa prosenttilaskentaa!tehtävänanto, kuvaus → keskustelutulkitse, kuvaile, neuvottele, tiivistälukeminen, suullinen vuorovaikutus, kirjoittaminen, laskeminenpienryhmä → koko luokka
3. Mistä saa tuloja?kuvaus, mediateksti, video, keskustelupohdi, tulkitse, kokoa lista, vertaile, tulkitse videota, keskusteleyksin ajattelu, kirjoittaminen, videon katsominen, suullinen vuorovaikutusyksin, parin kanssa
4. Aseta tavoitteettaulukkopohdi ja arvioilukeminen & kirjoittaminenyksin

<<<  ARKIKIELELLÄ & TIEDONALAN KIELELLÄ >>>

TUTKI TEEMAA

TEKSTILAJI
KIELENKÄYTÖN FUNKTIO
KIELENKÄYTÖN TAPA
TYÖTAPA
1. Omaa talouttaan voi suunnitellaOppikirjateksti: otsikko, lause, määritelmä
Keskustelu
tulkitse, pohdi, määrittele, tiivistä, ryhmittele, tulkitse, pohdi, kysy, luokittele, sanallista, vastaa, neuvottele, tulkitse, arvioi, raportoi, keskustele, tulkitse, määrittele, sovellalukeminen, suullinen vuorovaikutus, kirjoittaminenparin kanssa, koko luokka, yksin
2. Talous tasapainoonbudjetti, taulukko, keskustelupohdi, arvioi, kuvaile, määrittele, kirjoita, ehdota, perustelelukeminen, suullinen vuorovaikutus, kirjoittaminenparin kanssa / pienryhmässä
3. Mihin maksamani verot menevät?lista, tehtävänanto, video, keskustelu, graafitulkitse, tunnista, rastita, tulkitse videota,neuvottele, arvioi, tiivistä, kirjoitalukeminen, suullinen vuorovaikutus, kirjoittaminen, videon katsominen & kuunteleminenparin kanssa / pienryhmässä
4. Palkasta maksetaan verojaoppikirjateksti, käsitekartta, graafitulkitse, arvioi, pohdi, tiivistä, tulkitse, ennakoi, arvioi, päättele, määrittele, vertaile, perustelelukeminen, kirjoittaminen, suullinen vuorovaikutusparin kanssa, pienryhmissä, koko luokka
5. Työelämä ja verot video, kysymys, keskustelu, verokortti, tehtävänantotulkitse, keskustele, pohdi, arvioi, perustelevideon katsominen & kuunteleminen, lukeminen, suullinen vuorovaikutus, kirjoittaminen, laskeminenpienryhmissä, koko luokka

<<<  TIEDONALAN KIELELLÄ >>>

OTA OMAKSI

TEKSTILAJI
KIELENKÄYTÖN FUNKTIO
KIELENKÄYTÖN TAPA
TYÖTAPA
1. Oma budjettinitaulukko budjettipohdi, arviokirjoittaminen, laskeminenyksin
2. Oma säästösuunnitelmalista, keskustelupohdi, arvioi, listaa, esitteleyksin ajattelu, kirjoittaminen, suullinen vuorovaikutusyksin → parin kanssa
3. Mitä palkalla saa ostettua?tehtävänanto, keskustelu, taulukkopohdi, keskustele, kuvaile, perustele, tulkitse, arvioiyksin ajattelu, suullinen vuorovaikutus, lukeminen, laskeminen, kirjoittaminen,yksin, parin kanssa
4. Verokorttia käyttämään!tehtävänantotulkitse, arvioi, päättelelukeminen, suullinen vuorovaikutus, laskeminen, kirjoittaminenparin kanssa
5. Mitä opit: kielelliset ja sisältötavoitteetkysymykset, taulukkopohdi, arvioilukeminen ja kirjoittaminenyksin