Skip links

Oppikirjatekstit

Tässä osiossa pääset tutustumaan

  • alakoulun ympäristö- ja luonnontiedon ja
  • yläkoulun historian

oppikirjan kappaleeseen siitä näkökulmasta, millainen kielellinen ja kulttuurinen haaste ne voivat oppilaille toisinaan olla. Kumpaakin oppikirjakappaletta tutkitaan kolmesta vinkkelistä:

  • Miten ohjata lukemista?
  • Millaista kieltä tekstissä on?
  • Millaista kulttuurista ymmärrystä teksti vaatii?

Tarkastele tekstikappaleita pohdintatehtävien avulla. Tarkoituksena ei ole arvioida itse oppikirjatekstejä, vaan lisätä ymmärrystä siitä, millaisina tavalliset oppikirjatekstit Suomeen muualta tulleille oppilaille joskus näyttäytyvät ja millaista tukea ja ohjausta oppilaat saattavat niiden kanssa tarvita.

Aloita tutustuminen Lämmittelyllä.

Oppikirjat-osion sisällöntuotanto ja alkuperäinen tekninen suunnittelu:

Jonna Salmijärvi  ja Tuure Puurunen

silma5