Skip links

Tiedonalojen käsitteet

BIOLOGIA

Video 6: Uhanalainen

Katso video ja pohdi

 • Miten ohjaaja taustoittaa sanan uhanalainen?
 • Miten oppilaan voisi johdatella päättelemään sanan merkityksen itse?
 • Miten sanaa voisi vielä tarkastella, jotta se jäisi paremmin mieleen ja tulisi varmasti ymmärrettyä?

Video 7: Levinneisyys

Katso video ja pohdi

 • Oppilaan käsitys levinneisyys-sanasta on epätarkka. Mihin hän turvautuu tulkinnassaan?
 • Mikä ohjaajan toiminnassa auttaa oppilasta ymmärtämään sanan merkitystä?
 • Miten ohjaaja voisi paremmin hyödyntää oppilaan konkreettista sanavarastoa ja auttaa rakentamaan siihen vivahteita ja nostamaan abstraktiotasoa? (esim. sanaperheiden hyödyntäminen: leveä, leveys, levittää, levinneisyys)

Video 8: Kanta

Katso video ja pohdi

 • Mitä positiivista siinä on, että oppilas sekoittaa kanta-sanan verbiin kantaa?
 • Miten hyvin arvelet oppilaan ymmärtäneen sanan neuvottelun jälkeen? Mistä niin päättelet?
 • Miten ohjaaja yksinkertaistaa käsitettä ja omaa puhetapaansa?
 • Oppilaan on vaikea ymmärtää ohjaajaa – entä miten ohjaaja ymmärtää oppilasta?

Video 9: Tasapainottava valinta

Katso video ja pohdi

 • Miten ohjaaja mukauttaa kieltään selittäessään sanaa tasapainottava valinta?

HISTORIA

Video 10: Verotus

Katso video ja pohdi

 • Mitä tuttua sanassa verottaa on oppilaalle?
 • Millaisin esimerkein ohjaaja tarkentaa sanan merkitystä?

Video 11: Palkollinen

Katso video ja pohdi

 • Millaisin kysymyksin ohjaaja varmistaa, että oppilas ymmärtää tekstin, jossa käsite selitetään?
 • Mitä tuttua sanassa palkollinen on oppilaalle?

Video 12: Imeväiskuolleisuus

Katso video ja pohdi

 • Mitä merkityksiä oppilas tunnistaa sanasta imeväiskuolleisuus?
 • Miten ohjaaja hyödyntää oppilaan omaa sanavarastoa ohjatessaan päättelemään sanan imeväiskuolleisuus merkitystä?
 • Millainen päättelyketju keskustelusta syntyy?

Video 13: verrata, tuhma, hyljätä

Katso video ja pohdi

 • Miksi sanat verrata, tuhma ja hyljätä osoittautuvat oppilaalle vaikeiksi?
 • Mitä eri keinoja ohjaaja käyttää sanojen selittämisessä?
 • Millä tavoilla hän varmistaa ymmärtämisen?
 • Keksitkö lisää keinoja, miten ymmärtämistä voisi varmistaa?

Video 14: rakennemuutos 1

Katso video ja pohdi

 • Mitä tuttua ainesta sanassa rakennemuutos on oppilaalle, mitä uutta?
 • Millaisia vahvuuksia oppilaalla on?
 • Millaista reittiä pitkin rakennemuutos-käsitettä avataan keskustelussa?

Video 15: rakennemuutos 2

Katso video ja pohdi

 • Miten ohjaaja selventää tekstiä?
 • Miten hän ohjaa oppilasta päättelemään itse?

Jatka osioon:

Tiedonalojen tehtävänannot