Skip links

Lisäresursseja

Resursseja opetukseen

Aalto, E. & Mustonen, S. 2016. Merkityksellisiä tekoja opettajaopinnoissa. Sutina 3/2016.

Tukia, K., Aalto, E. & Mustonen, S. 2007. S2-oppilas lukijana – Miten opetan tekstinymmärtämisen taitoja? Virke 4/2007.
Lataa artikkeli pdf-versiona: S2-oppilas lukijana

Aalto, E. & Tukia, K. 2007. S2-oppilas rakenteita oppimassa – Miten rakenteista tulee kielenkäyttötaitoa? Virke 3/2007.
Lataa artikkeli pdf-versiona: S2-oppilas rakenteita oppimassa

Aalto, E., A. Abel, N. Auger, D. Gilly, K. Schnitzer & A. Kotimäki 2016. Opettajana monikielisessä ryhmässä – suuntia suomen kielen ja kirjallisuuden opetukseen. (Teaching the language of schooling in the context of diversity: Study materials for teacher development.) Graz: European Centre for Modern languages / Council of Europe. https://maledive.ecml.at/Home/tabid/3598/language/fi-FI/Default.aspx

DivEd-hankkeen sivut: http://dived.fi/

Honko, M., & Mustonen, S. 2018. Kieliä rinnakkain : koulun monikielisyys näkyviin kieliä vertailemalla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9 (5). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-syyskuu-2018/kielia-rinnakkain-koulun-monikielisyys-nakyviin-kielia-vertailemalla

Honko, M. & Mustonen, S. 2018. Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. Finn Lectura: Helsinki.

Kuukka, I. & Rapatti, K. 2009. Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni. Opetushallitus.

Latomaa, S. (toim.) 2007. Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Opetushallitus.

Lehtonen, H. 2016. Kuka on kielitaitoinen?
https://koneensaatio.fi/kuka-on-kielitaitoinen/

Martin, M. 2016. Monikielisyys muutoksessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, lokakuu 2016.
https://www.kieliverkosto.fi/fi/article/monikielisyys-muutoksessa/

Monikielisyyden tukeminen (Building on plurilingualism):
http://maledive.ecml.at/Studymaterials/School/Buildingonplurilingualism/tabid/3619/language/fi-FI/Default.aspx

Tanskanen, J. 2016. Kielentutkija Tatu ja Patu -elokuvasta: Kunnianosoitus kielen moninaisuudelle.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/10/19/kielentutkija-tatu-ja-patu-elokuvasta-kunnianosoitus-kielen-moninaisuudelle

Tukia, K., Aalto, E., Mustonen, S. & Taalas, P.

  • suomi2 – Minä ja arki (oppikirja ja opettajan opas) 2007. Otava.
  • suomi2 – Minä ja media (oppikirja ja opettajan opas) 2008. Otava.
  • suomi2 – Minä ja yhteiskunta (oppikirja ja opettajan opas) 2009. Otava.

Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. 2016. Tilanne päällä! : näkökulmia S2-opetukseen. Opetushallitus 2016.

Maahanmuuttajataustaiset oppijat-sivusto. Opetushallitus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/maahanmuuttajataustaiset-oppijat

Kehittyvän kielitaidon asteikko (OpH)

Helsingin yliopiston videomateriaaleja varhaiskasvattajille: https://www.helsinki.fi/en/unitube/video/8508678e-3377-4b66-b78c-b235ec637ef8

Kulttuurit ja koulun arki

Kiistanalaisia aiheita opettamassa. Opettajan koulutuspaketti
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiistanalaisia-aiheita-opettamassa

African Care ry.: Kulttuureista ja konflikteista – Taustatietoa ja työkaluja koulujen arkeen. Lataa opas pdf-versiona: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi/wp-content/uploads/2019/10/Kulttuureista-ja-konflikteista-Taustatietoa-ja-työkaluja-koulujen-arkeen.pdf

Elina Ekholm & Mai Salmenkangas: Puhumalla paras. Ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin. Sisäministeriö 2008.
https://docplayer.fi/2699583-Puhumalla-paras-ratkaisuja-arjen-etnisiin-konfl-ikteihin-elina-ekholm-mai-salmenkangas.html

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja:
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nuoret-vastaanottokeskuksissa-kirjoitussarja#nakokulmat

Oppimisvaikeuksien arviointi

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. 2010. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. PS-kustannus.

Nissilä, L. & Sarlin, H-M. (toim.) 2009. Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Opetushallitus.

Kielitaidon arviointi varhaiskasvatuksessa

Kielireppu – lapsen suomen kielen kartoitukseen kehitetty työväline. Kielireppuun sisältyvän Eväsrepun avulla kerätään tietoa 1-6 –vuotiaan monikielisen lapsen kielitaustasta ja sen kehityksestä.
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Kieli_ja_kulttuuriryhmien_opetus/Kielireppu(104941)

Kielipuntari – tehtäväpaketit eri-ikäisille
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kielipuntari

Laitala, M. (2007). Lauran päivä. Suomi toisena kielenä -kartoitusaineisto esiopetusikäisille. Opetushallitus. Materiaali esiopetusikäisten suomea toisena kielenä puhuvien lasten suomen kielitaidon kartoittamiseen. Sopii myös valmistavaan opetukseen.

Lapsen puheen ja kielen kehityksen seuraaminen, käytännön apuvälineitä ja
riskitekijöitä:
https://www.otakoppi-ohjelma.fi/ota-koppi-ohjelma/liitteet