Skip links

Tervetuloa monikielisen oppijan matkaan!

Tällä sivustolla:

  • tarjoamme näkökulmia siihen, millaista on monikielisen oppijan kouluarki ja miten opettajat voivat tukea jokaisen oppijan osallisuutta ja monikielistä identiteettiä koulussa
  • annamme työkaluja oppijan kielitaidon arviointiin ja sen kehittymisen tukemiseen
  • mallinnamme sitä, miten eri tiedonalojen sisältöjen oppimista voidaan syventää tukemalla oppijoiden monikielisiä kielellisiä taitoja.

Vaikka sivustolla keskitytään erityisesti monikielisiin oppijoihin, huomaathan, että samat näkökulmat, haasteet ja tuen keinot pätevät kaikkiin, myös suomea äidinkielenään käyttäviin oppijoihin ja hyödyttävät heitäkin.

Lue lisää
Ihmishahmot viivapiirroksina

Opettajana monikieliselle oppijalle

Oppiainesisältöjen lisäksi olet oppijoille aina myös suomen kielen opettaja. Se ei tarkoita, että sinun täytyisi kyetä selittämään kaikki suomen kielen kiemurat. Tehtävänäsi on kuitenkin tukea ja ohjata oppilaan suomen kielen oppimista, monikielisyyden kehittymistä ja ryhmään pääsemistä oman oppiaineesi näkökulmasta. Oppilasta arvostavalla asenteella ja omalla kielitajullasi selviät tästä tehtävästä hyvin!

Muista kuitenkin, että kaikki sivustolla olevat tilanteet ja näytteet ovat vain esimerkkejä ja että monikieliset oppijat ovat yksilöitä. Tullessaan luokkaasi he ovat voineet olla vaihtelevia aikoja Suomessa ja muun muassa siksi heidän kielitaitonsakin voi vaihdella liki syntyperäisen taitotasosta kehittymässä olevaan arkitaitoon. Oppilailla on kaikkiaan hyvin erilaisia vahvuuksia ja kehittämistarpeita – opettajalta vaaditaan kiinnostunutta asennetta, vuorovaikutustaitoja ja myös vaivannäköä, jotta hän oppii tuntemaan näitä puolia oppilaistaan.

silma1

Sisältökokonaisuudet

Monikielinen oppilas tasavertaisena koulussa

Tässä osassa pääset kuulostelemaan eritaustaisten monikielisten oppijoiden kokemuksia suomalaisesta koulusta ja pohtimaan pedagogisia keinoja osallistaa kaikki oppilaat koulun toiminnassa. Millä tavalla oppijoiden äänet avaavat sinun silmiäsi näkemään koulusi toimintakulttuuria ja kehittämään sitä eteenpäin?

Siirry osioon

Kielitietoinen opetus

Kielitietoisesta opetuksesta puhutaan paljon, mutta joskus jää epäselväksi, mitä sillä oikein tarkoitetaan. Tällä sivustolla lähestymme kielitietoisuutta erityisesti monikielisen ja -kulttuurisen koulun näkökulmasta ja määrittelemme käsitteen opettajan käytännön työn näkökulmasta.

Siirry osioon

Kielitaidon kehitys ja taidon arviointi

Tässä osassa luomme yleiskuvaa kielitaidosta ja siitä, miten se kehittyy. Kielitaidon eri osa-alueisiin pureudutaan myös syvemmin tarkastelemalla, millaisista osataidoista suullinen vuorovaikutus, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen koostuvat, ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea eri aineiden opetuksessa.

Siirry osioon

Kielitietoisuus eri tiedonaloilla

Tässä osassa pääset tutkimaan, miten kielitietoista pedagogiikkaa voidaan toteuttaa eri tiedonaloilla. Oletko pohtinut oppikirjatekstien haasteita? Oppikirjatekstit-osio auttaa hahmottamaan oppikirjatekstien kieltä ja kulttuurisidonnaisuutta sekä niiden vaatimaa lukemisen ohjausta.

Siirry osioon