Skip links

Tiedonalojen tekstit

MAANTIETO

Video 1: Ikärakenne

Katso video ja pohdi

 • Miten oppilasta ohjataan lähtemään liikkeelle oppikirjakappaleen lukemisessa?
 • Miksi ohjaaja keskittyy kaaviokuvaan eikä itse tekstiin?

Video 2: Kaavio

Katso video ja pohdi

 • Millainen käsitys oppilaalla on kaaviokuvan merkityksestä lukemiselle ja opiskelulle?
 • Millainen ohjaajan käsitys on?
 • Miten ohjaisit oppilasta hahmottamaan, mikä on oppikirjakappaleissa tärkeää opeteltavaa sisältöä?

Video 3: Mekaaninen lukutaito

Katso video ja pohdi

 • Miten ohjaaja ottaa huomioon sen, että mekaaninen lukutaito ja luetun ymmärtäminen ovat eri asioita?
 • Millainen oppilaan mekaaninen lukutaito on?
 • Millainen oppilaan luetun ymmärtämisen taito on?
 • Miten kielellinen ja kulttuurinen tietous liittyvät toisiinsa?
 • Miten oppilas hahmottaa tekstin syy- ja seuraussuhteita?

HISTORIA

Video 4: Oppikirjakappaleen hahmottaminen

Katso video ja pohdi

 • Miten oppilas hahmottaa oppikirjatekstin?
 • Miten hän opettelisi kappaleen sisällön?
 • Mitä kappaleen sisällöstä oppilas pystyy tulkitsemaan ilman kirjoitettua tekstiä?
 • Miten oppilasta ohjataan tarkastelemaan kappaletta kokonaisuutena ja tekemään kuvien avulla päätelmiä sisällöstä?
 • Mitä hyötyä tällaisesta uuteen sisältöön johdattelevasta keskustelusta on?

BIOLOGIA

Video 5: Haaska

Katso video ja pohdi

 • Miten oppilas lähtee tulkitsemaan kappaletta?
 • Miksi ohjaaja tarttuu haaska-sanan merkitykseen?
 • Miten ohjaaja lähtee avaamaan kappaletta?
 • Mitä lukustrategioita oppilas osaa?

Jatka osioon:

Tiedonalojen käsitteet